สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม1698208
แสดงหน้า2157016
ปฎิทิน
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 669881 | ตอบ 8451
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
2969
อ้างอิง

jack712

Choosing a dominatrix in New York can be a thrilling but daunting task. The city has a vibrant BDSM community, and there are many experienced and talented dominatrixes to choose from. In order to make the right choice, you need to consider several factors.

Firstly, research is key. You want to ensure that you choose a dominatrix who can deliver a quality experience that meets your needs and desires. Therefore, take the time to read reviews and testimonials from other clients. Look at the dominatrix's website and social media profiles to gain insight into their style, interests, and level of experience. This will help you narrow down your options and make an informed decision.

Effective communication is also crucial. It is essential to choose a dominatrix who is easy to communicate with, as this will make it easier to convey your desires and establish boundaries. Look for a dominatrix who is responsive to your messages and willing to answer your questions. If a dominatrix is difficult to reach or unresponsive, it could be an indication of poor communication during a session.

Experience is another vital factor to consider. Look for a dominatrix who has experience in the type of play you're interested in. Whether you're into bondage, impact play, or humiliation, finding a dominatrix with expertise in your preferred area is crucial. Experience is a crucial aspect when it comes to delivering a safe, fulfilling and enjoyable BDSM experience.

Safety is also important when engaging in BDSM play. Therefore, ensure that the dominatrix has a well-maintained dungeon with all the necessary equipment, as well as strict adherence to hygiene and sanitation standards. Additionally, the dominatrix should be willing to discuss safe words and limits before the session begins. If you are unsure about anything related to safety, be sure to ask before the session begins.

Compatibility is also a vital factor when choosing a dominatrix. Look for a dominatrix who shares your kinks and fetishes, and who is willing to collaborate with you to create a customized session that meets your needs. During the initial consultation, it is essential to discuss your interests, limits, and any special requirements you may have to ensure compatibility.

Professionalism is also a crucial factor to consider. A dominatrix who takes their work seriously and maintains a high level of professionalism can be more effective in delivering a quality experience. Look for a dominatrix who is punctual, well-prepared, and respectful of your time and boundaries.

Lastly, chemistry is an essential aspect of BDSM play. Look for a dominatrix with whom you have a strong connection and who understands your desires and needs. Dominatrices have different styles, so it's essential to choose one who matches your personality and preferences. A strong chemistry will make it easier for you to trust the dominatrix and allow them to explore your kinks more effectively.

In conclusion, selecting the right dominatrix in New York requires careful consideration of several factors. Conducting thorough research, effective communication, experience, safety, compatibility, professionalism, and chemistry are all crucial aspects to consider. The right dominatrix will provide a safe, fulfilling, and enjoyable BDSM experience that meets your unique needs and desires. Remember to trust your instincts, ask questions, and choose someone who is willing to collaborate with you to achieve the best possible experience.

 
jack712 [49.205.102.xxx] เมื่อ 20/04/2023 17:38
2970
อ้างอิง

henrysmith leiii
 
henrysmith leiii [203.110.88.xxx] เมื่อ 20/04/2023 17:43
2971
อ้างอิง

johnsmith
 
johnsmith [156.146.59.xxx] เมื่อ 20/04/2023 18:03
2972
อ้างอิง

Adelina
 
Adelina [136.232.159.xxx] เมื่อ 20/04/2023 19:01
2973
อ้างอิง

jone cena
 
jone cena [136.232.159.xxx] เมื่อ 20/04/2023 19:12
2974
อ้างอิง

Mike lawrence
metamask login gives a comfortable environment for both novice and intermediate investors because of its dominant technical features along with maintaining security standards. Due to these factors, the wallet is ranked among the top cryptocurrency wallets. The wallet also holds the compatibility of connecting with the hardware wallets. metamask login | metamask login | gemini login | gemini login | gemini login | kraken login | kraken login | kraken login | kucoin login | kucoin login | kucoin login | crypto.com login | crypto.com login | crypto.com login | trezor wallet | trezor wallet | trezor wallet | coinbase pro login | coinbase pro login | metamask wallet | www.coinbase.com sign in coinbase.com login |
 
Mike lawrence [136.232.159.xxx] เมื่อ 20/04/2023 20:18
2975
อ้างอิง

Mike lawrence
metamask login gives a comfortable environment for both novice and intermediate investors because of its dominant technical features along with maintaining security standards. Due to these factors, the wallet is ranked among the top cryptocurrency wallets. The wallet also holds the compatibility of connecting with the hardware wallets. metamask login | metamask login | gemini login | gemini login | gemini login | kraken login | kraken login | kraken login | kucoin login | kucoin login | kucoin login | crypto.com login | crypto.com login | crypto.com login | trezor wallet | trezor wallet | trezor wallet | coinbase pro login | coinbase pro login | metamask wallet | www.coinbase.com sign in coinbase.com login |
 
Mike lawrence [136.232.159.xxx] เมื่อ 20/04/2023 20:19
2976
อ้างอิง

steevmarkle
 
steevmarkle [136.232.159.xxx] เมื่อ 20/04/2023 20:32
2977
อ้างอิง

Sasuke
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://okxx.gitbook.io/us/
Sasuke [203.122.57.xxx] เมื่อ 20/04/2023 20:50
2978
อ้างอิง

Estelle
Your means of telling everything in this article is really fastidious, every one be capable of effortlessly be aware of it, Thanks a lot.
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://homeworkcourseworkhelps.com
Estelle [37.139.53.xxx] เมื่อ 20/04/2023 21:10

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :