สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท19/06/2024
ผู้เข้าชม1840416
แสดงหน้า2312030
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 719986 | ตอบ 8750
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
5007
อ้างอิง

gnancyttp
Looking for an easy and discreet way to purchase tadalafil online? Look no further than online pharmacies! With just a few clicks, you can access a wide range of Tadalafil products from the comfort of your home. Online pharmacies offer various formulations of tadalafil 20 mg, a popular medication for treating erectile dysfunction. From brand-name options to cost-effective generic versions, you can find the right product to suit your needs and budget. Shopping online for Tadalafil comes with numerous advantages. Firstly, it saves you the hassle of visiting a physical pharmacy, as everything is available at your fingertips. canadian pharmaceuticals online Moreover, online pharmacies often offer competitive prices and discounts, making your purchase even more affordable. Privacy is paramount when it comes to sensitive health matters. Online shopping ensures discreet packaging and delivery, maintaining your confidentiality throughout the process. Before making a purchase, remember canadian pharmaceuticals online to choose a reputable online pharmacy. Look for verified customer reviews and certifications to ensure a safe and reliable transaction. In conclusion, online pharmacies provide a convenient, private, and cost-effective way to buy tadalafil 20mg. Embrace the ease of online shopping and take control of your health journey today!
 
gnancyttp [149.56.18.xxx] เมื่อ 24/07/2023 05:34
5008
อ้างอิง

idorothymbs
https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/d040709d-3cb5-45ab-b359-32b829a91d8a https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/f8249cf2-b67b-4f23-89df-48347f868fa3 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/4d028c01-6bfd-4f3d-a4f5-2cc43331edf5 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/a11dc297-1fed-4909-8141-336e5135f33d https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/240f10ee-04f8-4884-951a-6561cdeb9089 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/3fcfbc9e-fe4e-47fb-b26e-3070aed8c2f6 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/27ae03ec-c062-4273-9190-6b99b545a827 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/4552e8ed-a3fa-4736-9480-f5251958ddb8 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/317587e2-063b-4153-8b6d-083f0f1c9eee https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/862b9bde-734c-4fd8-8a21-59858584a9b6 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/0792d0ed-11d6-479c-b1ff-ac9f90e9d86a https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/26d46812-5a01-41c9-8ac2-daf92a3966d3 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/abe976d5-479e-42b1-a678-62acd4117154 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/73c99cfc-c0cb-48e0-a49a-b1450f35e2bf https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/880e1c30-c72a-4100-aa6a-b518f9c2f02f https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/91c66785-bab0-4b51-aa4b-3a6c2ccdd796 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/d792e32d-cc6b-45db-9f74-c4d821d8963a https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/4d851e7a-37c1-449a-977c-a6d8fdb9e300 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/62690868-38f4-4569-9bd4-19d262dca1a4 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/e2f59e21-c6f5-45c5-ba4b-8ca6f86f86db https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/c805c19f-d383-409f-9a10-16908f0636fe https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/1e11ac47-9d8d-413c-9658-fe5e739442f7 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/306badd3-3496-44c8-bf4d-1af98d016d5e https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/979b4ff7-66ce-4857-8db5-6a0ec19d085e https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/fc38e347-a9a1-4d3d-a267-da1ddac248ac https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/131cd63b-a4cc-4545-bff9-b09812c68095 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/e608fbbd-11cf-41e5-b961-7e50a87348a2 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/ddcf27a6-9995-4b04-bbc5-392241c60d6d https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/1a0f2797-70db-4289-a611-a2f39b3a8ad5 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/3d7c67e5-8c29-4676-b718-cb10c7c1089a https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/bb260a9f-093f-4eed-bf9b-35cf414c7771 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/2375ae15-996a-4ace-a495-6379a6a70eb4 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/69c22ca4-9eb2-4a1f-979e-fec6431152e3 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/32bb90b5-4ce7-4724-8f24-f506eebdae86 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/1dff7934-f656-4f37-9c42-d305b15e72b9 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/e5957a14-bd2b-4a1d-8199-b0dd3d10f8e6 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/d7b61262-d37a-4185-b891-dbf2b787cda2 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/6ac6b1e5-eb2f-4311-a1ab-351e3363669a https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/40872c09-645a-4cc8-8cc2-70672b56b290 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/ccb6f69e-8208-4cec-b045-69f3da628607 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/8a0a3600-9669-4031-ae88-fcac69438568 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/3d0ce611-8136-48d1-bcce-f6316bd29efc https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/cf7db670-c28d-43dd-b3a5-e52c9225683c https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/1d9f92b9-05a2-4363-b566-6ace8946d5a0 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/1f4fdbbd-cfb4-437c-86ae-63a4e0bfbc69 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/d6f48a0f-613a-4f46-9639-2a6daad775ed https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/5e65e69f-987e-4140-b6c1-799b8e704509 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/cdd8d6c0-b819-40ed-9935-fb7baed3448d https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/85e73e12-1794-4496-ad24-28877839d198 https://www.frid.no/group/frid-group/discussion/a91dc780-d2db-42ea-bd11-300f903958f6
 
idorothymbs [213.142.147.xxx] เมื่อ 24/07/2023 07:22
5009
อ้างอิง

telizabethtog
Looking for an easy and discreet way to purchase tadalafil online? Look no further than online pharmacies! With just a few clicks, you can access a wide range of Tadalafil products from the comfort of your home. Online pharmacies offer various formulations of tadalafil 20 mg, a popular medication for treating erectile dysfunction. From brand-name options to cost-effective generic versions, you can find the right product to suit your needs and budget. Shopping online for Tadalafil comes with numerous advantages. Firstly, it saves you the hassle of visiting a physical pharmacy, as everything is available at your fingertips. canadian pharmaceuticals online Moreover, online pharmacies often offer competitive prices and discounts, making your purchase even more affordable. Privacy is paramount when it comes to sensitive health matters. Online shopping ensures discreet packaging and delivery, maintaining your confidentiality throughout the process. Before making a purchase, remember canadian pharmaceuticals online to choose a reputable online pharmacy. Look for verified customer reviews and certifications to ensure a safe and reliable transaction. In conclusion, online pharmacies provide a convenient, private, and cost-effective way to buy tadalafil 20mg. Embrace the ease of online shopping and take control of your health journey today!
 
telizabethtog [149.56.18.xxx] เมื่อ 24/07/2023 08:42
5010
อ้างอิง

qpatriciacar
Looking for an easy and discreet way to purchase tadalafil online? Look no further than online pharmacies! With just a few clicks, you can access a wide range of Tadalafil products from the comfort of your home. Online pharmacies offer various formulations of tadalafil 20 mg, a popular medication for treating erectile dysfunction. From brand-name options to cost-effective generic versions, you can find the right product to suit your needs and budget. Shopping online for Tadalafil comes with numerous advantages. Firstly, it saves you the hassle of visiting a physical pharmacy, as everything is available at your fingertips. canadian pharmaceuticals online Moreover, online pharmacies often offer competitive prices and discounts, making your purchase even more affordable. Privacy is paramount when it comes to sensitive health matters. Online shopping ensures discreet packaging and delivery, maintaining your confidentiality throughout the process. Before making a purchase, remember canadian pharmaceuticals online to choose a reputable online pharmacy. Look for verified customer reviews and certifications to ensure a safe and reliable transaction. In conclusion, online pharmacies provide a convenient, private, and cost-effective way to buy tadalafil 20mg. Embrace the ease of online shopping and take control of your health journey today!
 
qpatriciacar [149.56.18.xxx] เมื่อ 24/07/2023 10:20
5011
อ้างอิง

lucas ray
You must browse Ledger.com/start if you’re stepping into the thrilling world of digital currencies. We provide upper edge hardware wallets to safeguard your investment while simplifying your currency journey. Ledger.com/start | Ledger Live Login | Ledger.com/start |Ledger Live Download
 
lucas ray [203.122.57.xxx] เมื่อ 24/07/2023 11:33
5012
อ้างอิง

ehelencps
Looking for an easy and discreet way to purchase tadalafil online? Look no further than online pharmacies! With just a few clicks, you can access a wide range of Tadalafil products from the comfort of your home. Online pharmacies offer various formulations of tadalafil 20 mg, a popular medication for treating erectile dysfunction. From brand-name options to cost-effective generic versions, you can find the right product to suit your needs and budget. Shopping online for Tadalafil comes with numerous advantages. Firstly, it saves you the hassle of visiting a physical pharmacy, as everything is available at your fingertips. canadian pharmaceuticals online Moreover, online pharmacies often offer competitive prices and discounts, making your purchase even more affordable. Privacy is paramount when it comes to sensitive health matters. Online shopping ensures discreet packaging and delivery, maintaining your confidentiality throughout the process. Before making a purchase, remember canadian pharmaceuticals online to choose a reputable online pharmacy. Look for verified customer reviews and certifications to ensure a safe and reliable transaction. In conclusion, online pharmacies provide a convenient, private, and cost-effective way to buy tadalafil 20mg. Embrace the ease of online shopping and take control of your health journey today!
 
ehelencps [149.56.18.xxx] เมื่อ 24/07/2023 11:51
5013
อ้างอิง

mcarolaqg
http://dannycodetest.vforums.co.uk/general/3502/canadian-pharmaceuticals-online https://www.nigeriaconnect.de/forum/topic/1041 https://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?t=37387 https://www.blackhatway.com/index.php/topic,362589.0.html https://www.carforums.com/forums/topic/320913-canadian-pharmaceuticals-online/ http://www.organesh.com/se/forums/topic/4523/canadian-pharmaceuticals-online/view/post_id/21447 https://e-worldhosting.com/index.php?/topic/693119-canadian-pharmaceuticals-online/ https://www.phyconomy.org/community/main-forum/canadian-pharmaceuticals-online/ https://butterflycoins.org/topics/64bdbf79f79a4176a02d7f95 https://mama.md/topic/247975-canadian-pharmaceuticals-online/ https://community.weddingwire.in/forum/canadian-pharmaceuticals-online--t111486 https://polisnoktasi.com/soru-cevap/119929/canadian-pharmaceuticals-online https://silhouette.com.gt/foro/thread/canadian-pharmaceuticals-online/ https://dapan.vn/tieng-anh/cau-hoi/canadian-pharmaceuticals-online/ https://pokexmania.com/t/canadian-pharmaceuticals-online.628834/ http://rapbeatsforum.com/viewtopic.php?t=8841 https://forum.freeflarum.com/d/6821-canadian-pharmaceuticals-online https://forum.andelslandbruk.no/d/15413-canadian-pharmaceuticals-online https://chodilinh.com/threads/canadian-pharmaceuticals-online.168551/ https://www.thegioidathat.vn/Forums/threads/canadian-pharmaceuticals-online.159423/ https://www.yeuthucung.com/threads/canadian-pharmaceuticals-online.307584/ http://bleachforums.com/showthread.php?p=1505943#post1505943 https://www.tadalive.com/forum/thread/9201/canadian-pharmaceuticals-online/ https://www.intelivisto.com/forum/posts/list/0/81210.page#147248 https://www.bestoldgames.net/forum/viewtopic.php?t=425988&msg=t https://yruz.one/forums/thread/251/canadian-pharmaceuticals-online https://www.dmxzone.com/support/17883/topic/67699/ http://www.naszeopoczno.pl/forum/topic/2199-canadian-pharmaceuticals-online/ http://www.organizatiaemma.ro/forum/viewtopic.php?f=8&t=4217 https://swipestudio.co/forums/discussion/general/canadian-pharmaceuticals-online https://club.vexanium.com/post/canadian-pharmaceuticals-online-64bdc0616c149b3b37c8a710 https://myworldgo.com/forums/topic/96750/canadian-pharmaceuticals-online/view/post_id/1078251 https://www.storiedaerebor.it/community/presentazioni/canadian-pharmaceuticals-online/ https://www.hebergementweb.org/threads/canadian-pharmaceuticals-online.723060/ https://potswap.club/forums/thread/1921/canadian-pharmaceuticals-online https://www.ymart.ca/frm/viewtopic.php?forumsTopicsID=5442&forumsID=48 https://www.carookee.de/forum/VHDL/4/canadian_pharmaceuticals_online.32275925-0-01105 https://www.camaguey.gob.cu/en/forum/welcome-mat/173912-canadian-pharmaceuticals-online
 
mcarolaqg [213.142.147.xxx] เมื่อ 24/07/2023 12:08
5014
อ้างอิง

marrie
 
marrie [203.122.57.xxx] เมื่อ 24/07/2023 12:15
5015
อ้างอิง

robert444

Cryptocurrencies have revolutionized the financial landscape, offering a decentralized and secure method of conducting transactions. As the popularity of digital currencies continues to soar, cryptocurrency exchange platforms have become crucial for buying, selling, and managing these digital assets. One such prominent player in the market is Coinbase. In this article, we will explore the importance of Coinbase, how to download it, and its features, ensuring you embark on your crypto journey with confidence.

Coinbase App | Download Coinbase

 
robert444 [152.58.116.xxx] เมื่อ 24/07/2023 12:58
5016
อ้างอิง

thijmen pmarketst
 
thijmen pmarketst [203.122.57.xxx] เมื่อ 24/07/2023 13:01

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :