สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม1513475
แสดงหน้า1937056
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 608822 | ตอบ 7663
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
3729
อ้างอิง

lina janker
 
lina janker [203.122.57.xxx] เมื่อ 20/06/2023 13:45
3730
อ้างอิง

hlisamgg
https://tadalafilwebstore.webflow.io/ https://fnote.net/notes/tK7gz0 https://paste.imirhil.fr/?477620299bdfe984#lIytXcSA6YBXFSkgfzGa8GDDPdwTuKiRDO/VAmsBrHw= https://etextpad.com/6whzue5btb https://controlc.com/251902a6 https://backlinktool.io/p/y3SRJF5K9LdpxFHmyDXS.html https://pro.pasteshr.in/d4mzvn6h59 https://bitbin.it/jEPuDQ9l/ https://snippet.host/uzatoh https://yamcode.com/jeff658patilla55-6
 
hlisamgg [213.142.147.xxx] เมื่อ 20/06/2023 14:57
3731
อ้างอิง

coinbase login
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://cbasepreeelogninn.gitbook.io/us/
coinbase login [103.81.215.xxx] เมื่อ 20/06/2023 15:03
3732
อ้างอิง

Sankiturner01
Reverse vending machines, sometimes referred to as RVM machines, are a key component of Ecoterra strategy for carbon offsetting. There are already more than 10,000 distinct locations where these machines can be found. You can use these machines to recycle various products, such as PET, glass, green energy packages, and aluminium, if you want to contribute to the effort to reduce global warming.
 
Sankiturner01 [185.197.193.xxx] เมื่อ 20/06/2023 15:33
3733
อ้างอิง

bhelensnm
https://taldatafilus.webflow.io/
 
bhelensnm [213.142.147.xxx] เมื่อ 20/06/2023 16:00
3734
อ้างอิง

michealr roy
Binance Wallet is a non-custodial cryptocurrency wallet provided by Binance, one of the largest cryptocurrency exchanges in the world. Binance Wallet Ethereum staking, also known as ethereum 2.0 staking or eth staking, is the process of participating in the ethereum network's proof-of-stake (pos) consensus mechanism.Eth staking
 
michealr roy [203.122.57.xxx] เมื่อ 20/06/2023 16:34
3735
อ้างอิง

mart716

Booking film and TV catering services is a crucial step in ensuring the smooth operation of any production. Whether you're working on a film, television series, or commercial shoot, having a reliable and efficient catering service is essential to keep the cast and crew fueled and satisfied. Here are the steps to follow when booking film and TV catering services:

 1. Identify Your Needs: Start by assessing your production's specific catering requirements. Consider the number of people to be catered for, dietary restrictions, special requests, and the duration of the production. This information will help you communicate your needs effectively to potential catering services.

 2. Research Catering Companies: Conduct thorough research to identify catering companies that specialize in film and TV productions. Look for companies with experience in the industry, as they will understand the unique demands and timelines of production catering. Read reviews, ask for recommendations, and review their portfolios to narrow down your options.

 3. Request Quotes: Reach out to the catering companies that align with your requirements and request detailed quotes for their services. Provide them with relevant information such as the number of people, shooting schedule, dietary restrictions, and any specific requests. This will allow them to provide accurate pricing and customized menus.

 4. Menu Planning: Work closely with the catering companies to create a tailored menu that suits your production's needs. Discuss various meal options, including breakfast, lunch, dinner, and snacks. Take into account dietary preferences and restrictions, and consider offering a variety of choices to accommodate different tastes.

 5. Budget Considerations: Determine your budget for catering services and communicate it clearly to the catering companies. This will help them tailor their proposals to fit within your financial constraints. Be open about your budget to ensure that the quotes you receive are realistic and align with your expectations.

 6. Schedule Tastings: If possible, arrange tastings with shortlisted catering companies to sample their food. This will allow you to evaluate the quality, presentation, and taste of their dishes firsthand. Pay attention to the freshness of ingredients, flavor profiles, and overall culinary expertise. Tastings will help you make an informed decision and select a catering service that meets your standards.

 7. Consider Additional Services: Evaluate whether you require any additional services beyond standard catering, such as craft services, on-set snacks, or specialized dietary options. Discuss these requirements with the catering companies to ensure they can accommodate your needs. Flexibility and the ability to provide customized services are crucial factors to consider.

 8. Check Availability: Confirm the availability of your preferred catering companies for the duration of your production. It's important to secure a commitment from the catering service well in advance to avoid any scheduling conflicts. Consider booking the catering service as early as possible to secure their services for your desired dates.

 9. Review Contracts: Once you have selected a catering service, carefully review the contract before signing. Ensure that all agreed-upon services, menus, pricing, and terms are clearly outlined. Pay attention to cancellation policies, payment terms, and any additional charges that may apply. Seek legal advice if necessary to protect your interests.

 10. Confirm Details: Prior to the production, reconfirm all the details with the catering service, including shooting schedules, dietary requirements, and any special requests. Maintain open lines of communication to address any changes or updates that may arise during the production process.

 11. Provide Feedback: After the production wraps, provide feedback to the catering service regarding their performance. Communicate any positive experiences and areas for improvement. This feedback will help them enhance their services for future productions and ensure continuous improvement.

By following these steps, you can successfully book film and TV catering services for your production. Remember to communicate your needs clearly, review contracts diligently, and maintain ongoing communication with the catering service to ensure a seamless catering experience for your cast and crew.

 
mart716 [49.205.97.xxx] เมื่อ 20/06/2023 17:34
3736
อ้างอิง

jack
 
jack [193.29.61.xxx] เมื่อ 20/06/2023 18:05
3737
อ้างอิง

Shayla Jenner
Phantom Wallet is also a wallet that isbasically designed to embrace the Solana network and slows its users to stake their coins. And,in return, it provides impressive rewards in the form of Solana.Phantom Wallet|Phantom Wallet|Atomic wallet|Atomic wallet|Uniswap Exchange|Uniswap Wallet|Crypto.com login|Crypto.com login|Robinhood login|Robinhood login|Uniswap Wallet|Uniswap Exchange
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://pphntimmwalett.webflow.io/
Shayla Jenner [203.122.57.xxx] เมื่อ 20/06/2023 18:15
3738
อ้างอิง

George
 
George [156.146.59.xxx] เมื่อ 20/06/2023 18:42

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :