สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม1698324
แสดงหน้า2157139
ปฎิทิน
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 669921 | ตอบ 8454
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
3609
อ้างอิง

Martin John
If you are planning to use Kraken and this is your first time using the exchange, then you should create an account and focus on creating a strong Kraken Login password. Your password is the only key that could protect your account from any hacking incident. So, make sure that you do not divulge any such information. Gemini Login Gemini Login Kraken Login Kraken Login Kucoin Login Kucoin Login Metamask Login Metamask Login Metamask Wallet Metamask Extension Phantom wallet Atomic wallet Uniswap Exchange Uniswap Wallet Crypto.com login Crypto.com login Robinhood login Robinhood login Robinhood.com login Coinbase Pro Login Coinbase Pro Login Gemini Login Gemini Login Robinhood login
 
Martin John [136.232.159.xxx] เมื่อ 12/06/2023 22:36
3610
อ้างอิง

Sasuke
 
Sasuke [136.232.159.xxx] เมื่อ 12/06/2023 22:45
3611
อ้างอิง

hbettydru
 
hbettydru [213.142.147.xxx] เมื่อ 13/06/2023 02:20
3612
อ้างอิง

john taylor

Users are unable to access their accounts, trade, or perform transactions. It is advisable for affected users to stay updated through official Coinbase channels for the latest information on the 'Coinbase not working' situation. To access the professional trading features offered by Coinbase, users need to go to pro.coinbase.com login page. The Metamask extension is a widely used tool in the world of decentralized finance (DeFi). It serves as a digital wallet and gateway to various blockchain networks, enabling users to securely store and manage their cryptocurrencies.

 
john taylor [203.110.88.xxx] เมื่อ 13/06/2023 11:01
3613
อ้างอิง

NISA

Coinbase pro Coinbase Pro is a cryptocurrency trading platform designed for professional traders. Launched by Coinbase in 2015, it offers advanced trading capabilities to buy and sell cryptocurrencies. Delta Airlines Delta offers a wide range of services to its passengers that make their journey comfortable and enjoyable.

 
NISA [192.142.128.xxx] เมื่อ 13/06/2023 12:29
3614
อ้างอิง

johan klaus
 
johan klaus [203.122.57.xxx] เมื่อ 13/06/2023 13:24
3615
อ้างอิง

lucas ray
We value the valuable advice you provided for us. Reading about your description of this fascinating subject was quite useful. Metamask Wallet | Bitstamp Login
 
lucas ray [203.122.57.xxx] เมื่อ 13/06/2023 13:31
3616
อ้างอิง

neriy26010
 
neriy26010 [136.232.159.xxx] เมื่อ 13/06/2023 13:42
3617
อ้างอิง

maria smiths
Trezor Wallet breaks all the records. This wallet supports more than 1800 currencies which is far more than any of the software wallets can offer. And since it is a hardware wallet it means that it does not need to be connected online. Trezor wallet
 
maria smiths [136.232.159.xxx] เมื่อ 13/06/2023 15:45
3618
อ้างอิง

mike715

Saffron, known as 'red gold,' is a highly prized spice renowned for its vibrant color, distinct flavor, and numerous health benefits. When it comes to purchasing saffron, it's essential to find the best quality available. In this article, we will explore various avenues to help you source the finest saffron and enhance your culinary experiences.

  1. Trusted Specialty Stores:

One of the best places to find high-quality saffron is at trusted specialty stores. These stores often focus on providing premium spices and have knowledgeable staff who can guide you through your saffron selection. Look for specialty stores that emphasize quality, authenticity, and transparency in their sourcing and ensure they store saffron in airtight containers away from light and moisture.

  1. Local Farmers' Markets:

Visiting local farmers' markets is an excellent way to connect with saffron growers and artisans who are passionate about their craft. Farmers' markets often feature vendors who sell their own saffron, allowing you to learn about their cultivation methods and the quality of their products firsthand. Engaging directly with growers can provide valuable insights into the saffron's origin and production processes.

  1. Online Retailers:

The internet offers a convenient platform for purchasing saffron from reputable online retailers. Look for well-established websites that specialize in selling high-quality spices. Read customer reviews and check for certifications or guarantees of authenticity. Reputable online retailers often provide detailed product descriptions, including the saffron's origin, grading, and the presence of any additives or impurities.

  1. Saffron Co-operatives:

Saffron co-operatives are associations of saffron farmers who collectively produce and sell saffron. These co-operatives ensure fair trade practices, support local communities, and promote sustainable cultivation methods. Sourcing saffron directly from co-operatives not only guarantees authenticity but also allows you to support small-scale farmers and the preservation of traditional saffron cultivation.

  1. Ethnic Grocers and International Markets:

Explore ethnic grocers and international markets that specialize in products from saffron-producing regions. These establishments often stock saffron imported directly from its country of origin. Look for grocers that cater to specific cuisines, such as Persian, Indian, or Mediterranean, as saffron is a staple in these culinary traditions. Ethnic grocers typically prioritize quality and authenticity to serve their customer base.

  1. Recommendations from Chefs and Food Enthusiasts:

Seek recommendations from professional chefs, culinary experts, and fellow food enthusiasts who have experience working with saffron. Engage with online cooking communities, participate in forums, or follow food blogs where saffron is discussed. These individuals can offer valuable insights into their preferred sources of saffron and share tips on identifying and purchasing the best quality available.

  1. Travel to Saffron-Producing Regions:

For a truly immersive experience, consider traveling to saffron-producing regions and purchasing saffron directly from local growers or markets. This allows you to witness the saffron cultivation process firsthand and build relationships with the producers. Traveling to these regions provides a deeper understanding of the saffron trade and the opportunity to purchase saffron of exceptional quality.

Conclusion:

When searching for the best quality saffron, it's important to prioritize quality, authenticity, and transparency. Explore trusted specialty stores, local farmers' markets, online retailers, saffron co-operatives, ethnic grocers, and international markets to find reliable sources. Seek recommendations from chefs and food enthusiasts, and consider traveling to saffron-producing regions for a unique and immersive experience. By utilizing these avenues, you can source the finest saffron available and elevate your culinary creations with its distinct flavor and vibrant color.

 
mike715 [49.205.106.xxx] เมื่อ 13/06/2023 16:37

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :