สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท22/05/2024
ผู้เข้าชม1783480
แสดงหน้า2248681
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 698940 | ตอบ 8648
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
8203
อ้างอิง

shira seea
 
shira seea [2.56.191.xxx] เมื่อ 5/03/2024 13:54
8204
อ้างอิง

Leo denial
 
Leo denial [180.151.10.xxx] เมื่อ 5/03/2024 13:56
8205
อ้างอิง

jhon
Ledger.com/start your guide to setting up your Ledger device and securing your cryptocurrency assets. Setting up your Ledger device is the first step towards taking control of your digital assets and ensuring their safety and security. In this guide, we'll walk you through the process of setting up your Ledger device step by step.
 
jhon [180.151.10.xxx] เมื่อ 5/03/2024 16:31
8206
อ้างอิง

martin John
Ledger Live login refers to the process of accessing the Ledger Live application, which is a software platform designed for managing cryptocurrency assets on Ledger hardware wallets. Ledger Live provides users with a user-friendly interface to view their cryptocurrency balances, manage transactions, install apps on their hardware wallet, and perform various other functions related to their digital assets.
 
martin John [203.110.91.xxx] เมื่อ 5/03/2024 16:45
8207
อ้างอิง

mahira saq
 
mahira saq [180.151.10.xxx] เมื่อ 5/03/2024 18:13
8208
อ้างอิง

Leo denial
 
Leo denial [180.151.10.xxx] เมื่อ 5/03/2024 18:45
8209
อ้างอิง

Jada
Revolutionize Your Workspace with Freedman's Office Chairs in Atlanta **Embrace Productivity and Comfort: Freedman's Office Chairs in Atlanta** In the bustling city of Atlanta, where innovation meets tradition, Freedman's Office Furniture introduces its exclusive range of ergonomic office chairs. Located at 3379 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30326, our showroom caters to the discerning tastes of residents in neighborhoods like Ansley Park and Baker Hills, offering premium office seating solutions that combine style and functionality. **Elevate Your Workspace in the Heart of Atlanta** Atlanta, founded in 1836, stands as a testament to a rich history and a thriving metropolis. With a population of 496,461 (2021) and 227,388 households, the city continues to evolve while preserving its unique charm. Freedman's commitment to providing modern office chairs aligns seamlessly with Atlanta's spirit of progress and dynamism. **Navigating the Urban Hub: Interstate 20** Much like the smooth flow of Interstate 20, Freedman's ergonomic office chairs embody a perfect blend of form and function. This mirrors Atlanta's commitment to providing a conducive environment for businesses to flourish and individuals to excel in their professional endeavors. **Investing in Style: A Wise Choice for Atlanta Professionals** In a city that values aesthetics and innovation, opting for Freedman's ergonomic office chairs is a statement of sophistication. Our collection not only enhances the visual appeal of your workspace but also complements Atlanta's commitment to creating a work environment that fosters creativity and success. **Discovering Atlanta's Landmarks and the Comfort of Freedman's Chairs** Embark on a journey through Atlanta's iconic landmarks while experiencing the unmatched comfort of Freedman's ergonomic office chairs. Here are five fascinating facts about some of Atlanta's cherished destinations: - **Atlanta Botanical Garden:** A 30-acre botanical garden showcasing an incredible variety of plants and flowers. - **Centennial Olympic Park:** Built for the 1996 Summer Olympics, this park serves as a gathering spot for locals and visitors. - **Atlanta History Center:** An extensive history museum featuring exhibits, historic houses, and gardens. - **College Football Hall of Fame:** Celebrating the rich history of college football with interactive exhibits and memorabilia. - **The ""It's a living"" Street Art:** A vibrant street art scene in the city, offering colorful and dynamic murals. **Why Choose Freedman's Ergonomic Office Chairs in Atlanta** Opting for Freedman's ergonomic office chairs in Atlanta is not just a choice; it's a commitment to elevate your workspace. Our stylish and comfortable chairs ensure that your office reflects the vibrant and dynamic spirit of Atlanta, making it an ideal place for productivity, innovation, and success. " "Transform Your Work Environment with Freedman's Office Chairs in Orlando **Revitalize Your Workspace: Discover Freedman's Office Chairs in Orlando** In the heart of Orlando, where magic and modernity coexist, Freedman's Office Furniture proudly presents its exclusive range of office chairs. Conveniently located at 200 E Robinson St Suite 1120, Orlando, FL 32801, our showroom caters to the diverse needs of residents in neighborhoods like Audubon Park and Colonial Town Center, offering premium office seating solutions that prioritize both comfort and style. **Elevate Your Work Experience in Orlando's Lively Atmosphere** Orlando, founded in 1875, has grown into a vibrant city with a population of 309,154 (2021) and 122,607 households. Freedman's commitment to providing high-quality office chairs resonates with Orlando's lively and energetic atmosphere, offering residents the perfect blend of comfort and functionality for their workspaces. **Navigating the City: The Significance of Interstate 4** Much like the seamless flow of Interstate 4, Freedman's ergonomic office chairs seamlessly blend style and functionality. This mirrors Orlando's commitment to providing an environment where residents can seamlessly navigate between work and leisure, making our chairs an ideal choice for those who value efficiency and aesthetics. **Investing in Comfort: An Informed Choice for Orlando Professionals** In a city known for its diverse attractions and entertainment, investing in Freedman's ergonomic office chairs is a conscious decision. Our chairs not only enhance the aesthetics of your workspace but also align with Orlando's commitment to providing a comfortable and conducive work environment. **Explore Orlando's Attractions and Relax in Freedman's Chairs** Embark on a journey through Orlando's enchanting attractions while enjoying the unparalleled comfort of Freedman's ergonomic office chairs. Here are five interesting facts about some of Orlando's most beloved landmarks: - **Walt Disney World Resort:** The most visited vacation resort globally, spanning over 25,000 acres. - **Universal Studios Florida:** An iconic film and television studio theme park, featuring thrilling rides and attractions. - **Lake Eola Park:** A scenic park in downtown Orlando with a picturesque lake and swan boats. - **Dr. Phillips Center for the Performing Arts: ** A state-of-the-art venue hosting various cultural and artistic performances. - **Orlando Museum of Art:** Showcasing a diverse collection of contemporary and classic art. **Why Choose Freedman's Ergonomic Office Chairs in Orlando** Opting for Freedman's ergonomic office chairs in Orlando is not just a decision; it's a commitment to enhancing your workspace. Our stylish and comfortable chairs ensure that your office reflects the dynamic and creative spirit of Orlando, making it an ideal place for productivity, innovation, and success. " "Discover Superior Comfort with Freedman's Office Chairs in Atlanta **Elevate Your Workspace: Freedman's Office Chairs in Atlanta** Nestled in the vibrant city of Atlanta, Freedman's Office Furniture proudly introduces its exclusive collection of office chairs. Conveniently located at 3379 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30326, our showroom caters to the diverse needs of residents in neighborhoods like Ansley Park and Buckhead, offering premium office seating solutions that blend comfort and sophistication seamlessly. **Crafting a Distinctive Workspace in Atlanta's Dynamic Setting** Founded in 1836, Atlanta has evolved into a bustling city with a population of 496,461 (2021) and 227,388 households. Freedman's commitment to delivering top-notch office chairs aligns perfectly with Atlanta's dynamic and diverse setting, providing residents with ergonomic solutions that enhance both productivity and aesthetic appeal. **Navigating the Urban Hub: The Importance of Interstate 20** Much like the flow of Interstate 20, Freedman's ergonomic office chairs effortlessly navigate the modern office landscape. This reflects Atlanta's status as a vibrant urban hub, where residents value efficiency and style in equal measure, making our chairs the perfect choice for those seeking a superior seating experience. **Investing in Excellence: A Thoughtful Choice for Atlanta Professionals** In a city renowned for its rich history and cultural attractions, choosing Freedman's ergonomic office chairs is a thoughtful investment. Our chairs not only elevate the visual appeal of your workspace but also resonate with Atlanta's commitment to fostering innovation and success through a comfortable and ergonomic work environment. **Explore Atlanta's Cultural Gems and Relax in Freedman's Chairs** Immerse yourself in Atlanta's cultural richness while enjoying the superior comfort of Freedman's ergonomic office chairs. Here are five fascinating facts about some of Atlanta's most iconic landmarks: - **Atlanta Botanical Garden:** A 30-acre garden showcasing an incredible variety of plants, flowers, and sculptures. - **Centennial Olympic Park:** Built for the 1996 Summer Olympics, it's a gathering spot with fountains, events, and green spaces. - **Martin Luther King Jr. National Historic Site:** Preserving the legacy of the civil rights leader, including his childhood home and Ebenezer Baptist Church. - **Piedmont Park:** A sprawling urban park with walking trails, sports facilities, and the picturesque Lake Clara Meer. - **The Fox Theatre:** A historic venue known for its Moorish architecture and hosting various performances. **Why Choose Freedman's Ergonomic Office Chairs in Atlanta** Opting for Freedman's ergonomic office chairs in Atlanta is not merely a decision—it's a statement. Elevate your workspace with our stylish and comfortable chairs, embodying the spirit of innovation and success that defines Atlanta's dynamic professional landscape. " "Discover Unmatched Seating Comfort with Freedman's Office Chairs in Orlando **Elevate Your Workspace: Freedman's Office Chairs in Orlando** Located at 200 E Robinson St Suite 1120, Orlando, FL 32801, Freedman's Office Furniture is proud to introduce its exclusive range of office chairs to the vibrant city of Orlando. Serving neighborhoods like Colonial Town Center and College Park, Freedman's provides superior office seating solutions that prioritize both comfort and style. **Crafting a Distinctive Workspace in Orlando's Sunshine State** Established in 1875, Orlando has transformed into a thriving city with a 2021 population of 309,154 and 122,607 households. Freedman's dedication to delivering top-tier office chairs aligns seamlessly with Orlando's sunny ambiance, offering residents ergonomic solutions that blend seamlessly with the city's dynamic and energetic atmosphere. **Navigating the Urban Landscape: The Significance of Interstate 4** Much like the flow of Interstate 4, Freedman's ergonomic office chairs effortlessly navigate the modern office landscape. This mirrors Orlando's status as a hub of entertainment and technology, where residents seek innovative and comfortable seating solutions, making our chairs the ideal choice for those desiring a superior seating experience. **Investing in Excellence: A Thoughtful Choice for Orlando Professionals** In a city known for its theme parks and cultural attractions, choosing Freedman's ergonomic office chairs is a thoughtful investment. Our chairs not only enhance the visual appeal of your workspace but also align with Orlando's commitment to creating a vibrant and comfortable work environment that fosters creativity and success. **Explore Orlando's Magical Attractions and Relax in Freedman's Chairs** Immerse yourself in Orlando's magical offerings while enjoying the unmatched comfort of Freedman's ergonomic office chairs. Here are five fascinating facts about some of Orlando's most iconic landmarks: - **Walt Disney World Resort:** The world's most-visited vacation resort, featuring four theme parks and numerous attractions. - **Universal Studios Florida:** A film and television studio theme park with thrilling rides and shows. - **Lake Eola Park:** A downtown oasis with swan boats, live swans, and scenic walking paths. - **Orlando Science Center:** A hands-on science museum with interactive exhibits and engaging displays. - **Dr. Phillips Center for the Performing Arts:** A modern venue hosting various live performances, including Broadway shows. **Why Choose Freedman's Ergonomic Office Chairs in Orlando** Opting for Freedman's ergonomic office chairs in Orlando is more than just a decision—it's a commitment to excellence. Elevate your workspace with our stylish and comfortable chairs, embodying the spirit of innovation and success that defines Orlando's dynamic professional landscape. " "Revolutionize Your Workspace with Freedman's Office Chairs in Atlanta **Experience Unparalleled Comfort: Freedman's Office Chairs in Atlanta** Nestled at 3379 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30326, Freedman's Office Furniture proudly introduces its exceptional collection of office chairs to the dynamic city of Atlanta. Serving neighborhoods like Ansley Park and Buckhead, Freedman's delivers office seating solutions that seamlessly combine ergonomic design with aesthetic appeal. **Redesigning Your Office Aesthetic: Freedman's Office Chairs in Atlanta** Founded in 1836, Atlanta has evolved into a bustling metropolis with a 2021 population of 496,461 and 227,388 households. Freedman's commitment to providing top-notch office chairs perfectly complements Atlanta's modern and diverse atmosphere, offering residents seating solutions that embody both innovation and style. **Navigating the Cityscape: The Significance of Interstate 20** Much like the connectivity provided by Interstate 20, Freedman's ergonomic office chairs seamlessly integrate into Atlanta's diverse professional landscape. Reflecting Atlanta's status as a cultural and economic hub, our chairs offer residents unparalleled comfort and style, making them the preferred choice for those seeking an exceptional seating experience. **A Commitment to Excellence: Choosing Freedman's Chairs in Atlanta** In a city known for its rich history and cultural landmarks, choosing Freedman's ergonomic office chairs is a statement of commitment to excellence. Our chairs not only enhance the visual appeal of your workspace but also align with Atlanta's reputation for fostering innovation and success. **Explore Atlanta's Rich Heritage and Relax in Freedman's Chairs** Discover the vibrant history of Atlanta while enjoying the unrivaled comfort of Freedman's ergonomic office chairs. Here are five intriguing facts about some of Atlanta's iconic landmarks: - **Atlanta History Center:** A comprehensive history museum featuring exhibits on the Civil War and Southern history. - **Piedmont Park:** Atlanta's premier green space, offering walking paths, sports facilities, and beautiful scenery. - **Martin Luther King Jr. National Historic Site:** Preserving the childhood home of the civil rights leader and featuring the Ebenezer Baptist Church. - **The Fox Theatre:** A historic performing arts venue known for its grand architecture and diverse entertainment. - **The High Museum of Art:** Atlanta's leading art museum, showcasing a diverse collection of artwork. **Why Freedman's Ergonomic Office Chairs Stand Out in Atlanta** Choosing Freedman's ergonomic office chairs in Atlanta is a decision that transcends mere furniture. It's a commitment to elevating your workspace with stylish and comfortable seating that resonates with Atlanta's spirit of progress and achievement.
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://twitter.com/FreedmanAtlanta
Jada [156.146.46.xxx] เมื่อ 6/03/2024 13:42
8210
อ้างอิง

asdsad
 
asdsad [180.151.10.xxx] เมื่อ 6/03/2024 14:05
8211
อ้างอิง

shira seea
 
shira seea [157.97.134.xxx] เมื่อ 6/03/2024 14:15
8212
อ้างอิง

mahira saq
 
mahira saq [180.151.10.xxx] เมื่อ 6/03/2024 15:32

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :