สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม1513469
แสดงหน้า1937048
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 608809 | ตอบ 7662
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
3919
อ้างอิง

David Smith
[url=https://metamask-logein.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metamask-loggin.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metamaask-loggin.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metaamask-loggin.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metamassk-login.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metamask-logain.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metamasklogain.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metamask-lougin.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metamask-logien.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://metamask-loegin.webflow.io/]Metamask Login[/url]
[url=https://uphold-logein.webflow.io/]Uphold Login[/url]
[url=https://uphold-logain.webflow.io/]Uphold Login[/url]
[url=https://upholdlogeinn.webflow.io/]Uphold Login[/url]
[url=https://upholdlogein.webflow.io/]Uphold Login[/url]
[url=https://coinbasepro-loggin.webflow.io/]Coinbase Pro Login[/url]
 
David Smith [156.146.59.xxx] เมื่อ 27/06/2023 18:58
3920
อ้างอิง

lucasleoo
 
lucasleoo [89.187.163.xxx] เมื่อ 27/06/2023 19:04
3921
อ้างอิง

Daisy Lee
 
Daisy Lee [156.146.59.xxx] เมื่อ 27/06/2023 19:09
3922
อ้างอิง

Steave
 
Steave [156.146.59.xxx] เมื่อ 27/06/2023 19:15
3923
อ้างอิง

Sankiturner01
 
Sankiturner01 [185.203.218.xxx] เมื่อ 27/06/2023 20:15
3924
อ้างอิง

mart720

If you're in need of tree surgeon services in London, you'll find several reputable companies that specialize in tree care and maintenance. Tree surgeons, also known as arborists, are trained professionals who can assist with various aspects of tree care, including pruning, tree removal, stump grinding, and tree health assessments. Here are some options for finding tree surgeon services in London.

 1. Online Directories: Online directories such as Yell, Checkatrade, and Trustpilot can provide a list of tree surgeons operating in London. These directories often include customer reviews and ratings, allowing you to assess the reputation and quality of services offered by different companies. You can search for tree surgeons in specific areas of London and contact them directly for further information.

 2. Local Recommendations: Seek recommendations from friends, neighbors, or colleagues who have previously used tree surgeon services in London. Their firsthand experiences can help you find reliable and trustworthy professionals. Additionally, community forums or social media groups specific to your area may offer recommendations and insights from local residents.

 3. Arboricultural Associations: Contacting reputable arboricultural associations such as the Arboricultural Association or the International Society of Arboriculture (ISA) can provide you with a list of certified tree surgeons in your area. These associations have rigorous standards for membership, ensuring that their registered arborists have the necessary qualifications and expertise.

 4. Local Authority Contacts: The local council or authority in your area may have a list of approved tree surgeons who are authorized to work on public or protected trees. They can provide recommendations or direct you to arborists who are licensed and knowledgeable about the specific regulations and guidelines in your locality.

 5. Tree Preservation Orders (TPO) Register: If you have a tree that is protected by a Tree Preservation Order, consult the TPO register maintained by your local council. The register typically includes a list of approved tree surgeons who have experience working with protected trees and comply with the regulations associated with their preservation.

 6. Professional Networking: Engaging with professionals in related fields, such as landscapers, gardeners, or horticulturists, can often lead to recommendations for reliable tree surgeons. These individuals may have collaborated with arborists on various projects and can provide insights based on their experiences.

When selecting a tree surgeon in London, consider the following factors:

 • Qualifications and Credentials: Look for tree surgeons who hold relevant qualifications such as diplomas or certifications in arboriculture. Additionally, check if they are members of recognized professional associations.

 • Insurance: Ensure that the tree surgeon you hire has appropriate liability insurance. This protects you in the event of any damage or accidents that may occur during the tree care process.

 • Experience and Expertise: Inquire about the company's experience and expertise in handling the specific services you require. Ask for examples of similar projects they have completed and any specialized knowledge they possess.

 • Cost and Quotations: Obtain detailed quotations from different tree surgeons, outlining the specific services they will provide and the associated costs. This allows you to compare prices and select a company that offers competitive rates without compromising on quality.

 • References and Reviews: Request references from previous clients and read online reviews to gauge the satisfaction level of past customers. Positive feedback and recommendations can provide peace of mind when choosing a tree surgeon.

When engaging the services of a tree surgeon in London, it's important to communicate your specific requirements and discuss any concerns you may have. A professional tree surgeon will offer expert advice, adhere to industry best practices, and ensure that the work is carried out safely and efficiently, while promoting the health and preservation of trees in your vicinity.

 
mart720 [49.205.98.xxx] เมื่อ 27/06/2023 20:27
3925
อ้างอิง

adorothyjow
https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/d3c14f7e-ab44-4ee1-9b07-77989dd0d884 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/ee899fa0-f230-42b2-8988-81fd41980990 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/7c8c12a5-d9b1-404d-aad6-8168d071b3dc https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/f642a98d-d9de-4bc5-b4c5-9bfef735541a https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/d71e34f3-c755-43bf-abb3-881a2671988a https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/2f31f2a5-a120-48a8-8d1d-422ada441903 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/e3415afb-6204-4338-8dcd-868dfc9a0cb2 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/440bfbd6-3416-41c8-927b-18e6bc9c763c https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/151589f2-0da5-41d5-b5c6-85d8640237ba https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/131bd884-3930-456e-871d-c9447f73e4bf https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/f557c2d0-c949-4917-a2b0-208471d821c7 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/f22e63c0-0e47-4226-b8b5-8add0ceb8209 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/969e93a2-ff5f-4cef-b420-e9349186dec3 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/c36e9d4c-7ca0-4515-add3-b99b8f56a080 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/bcf7c28b-98cf-46ec-a50d-f2fd8c567c41 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/c3f27e3b-8316-4492-b9c0-55751c2d0ad3 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/27e0b21b-e5f6-4242-94fa-60d1ba7bd042 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/97e5d680-e12a-493e-8db9-875af293430e https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/09d3ec1c-e44f-4531-b318-710e4582a724 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/691ce0a6-63a3-4487-a5b8-3ca1079f2164 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/b2c26682-ef1d-4a5a-84af-e6efdfc31cce https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/bbe0f5f4-2018-437d-b342-2eefcc723a7b https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/5b44610e-728d-4b39-947c-65d87b05a49b https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/bac91c82-e642-49fb-ac39-54ce03f0ea95 https://www.blackgolfdirectory.com/group/blackgolddirectory-group/discussion/b938e3fa-fa1a-4eef-b5de-0fb8d2befbf1
 
adorothyjow [213.142.147.xxx] เมื่อ 27/06/2023 21:32
3926
อ้างอิง

Cash App
 
Cash App [203.122.57.xxx] เมื่อ 27/06/2023 22:26
3927
อ้างอิง

Cash App
 
Cash App [203.122.57.xxx] เมื่อ 27/06/2023 22:26
3928
อ้างอิง

Sasuke
 
Sasuke [203.122.57.xxx] เมื่อ 27/06/2023 22:52

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :