สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท22/05/2024
ผู้เข้าชม1784602
แสดงหน้า2249918
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 699109 | ตอบ 8651
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
6276
อ้างอิง

Metro Escorts
When it comes to considering the possibility of booking a  Delhi Escort , it's crucial to have a clear understanding of the final expenses involved in your choice. Being well-informed about the financial aspect is essential to ensure a seamless and satisfying experience. If you find yourself uncertain about pricing details, fret not, as we're here to shed light on the critical factors that contribute to the total cost of Aerocity Escort . This comprehensive guide will empower you to make an informed decision and ensure you receive excellent value for your investment. The duration of your Karol Bagh Escortengagement is a key determinant that significantly affects the overall cost. Shorter durations generally come with lower fees, while longer engagements command a higher price. Your choice of duration entirely depends on your preferences and requirements, ensuring a tailored experience that aligns perfectly with your desires. The category of Hauz Khas Escort you choose is another pivotal element influencing the overall price. Opting for an escort from a specific class may lead to a higher or lower fee. For instance, engaging a college-going companion might involve a higher investment compared to selecting a Lajpat Nagar Escort , or vice versa. The pricing structure is meticulously devised by the service provider based on the unique attributes of each escort class.
 
Metro Escorts [223.178.208.xxx] เมื่อ 5/09/2023 00:52
6277
อ้างอิง

Metro Escorts
Are you on a quest for the perfect companion, eager to delve into uncharted territories of intimacy? Your search concludes here. Welcome to the foremost Escort Service Jaypee Vasant Continental New Delhi website, where you can reserve the most enchanting and enticing ladies. Your deepest desires are about to materialize through the enchanting presence of our exceptional women. Our prestigious Delhi Escorts Service is a testament to our unmatched excellence. Get ready to immerse yourself in the company of breathtaking ladies who promise to deliver an experience of a lifetime. At Escort Service Radisson Blu Hotel New Delhi Dwarka, we understand that every individual has unique desires and fantasies. That's why we offer personalized experiences that cater to your every whim. Whether it's a romantic evening, a weekend getaway, or an intimate encounter, our companions are skilled in turning your fantasies into reality. We take immense pride in the quality of service we provide. Our Escort Service Taj Mahal Hotel New Delhi  esteemed clients have consistently praised our commitment to excellence. When you choose our Escort Service The Imperial New Delhi, you're choosing a world-class experience that exceeds your highest expectations. Don't let the opportunity to create unforgettable memories slip through your fingers. Booking your rendezvous with our enchanting escorts is a straightforward process. Simply visit our website, browse our gallery of stunning ladies, and choose the companion who resonates with your desires. Our discreet and professional team will ensure your encounter is nothing short of extraordinary. Visit other location -  Escort Service The Roseate New Delhi
Escorts Service Pullman New Delhi Aerocity
Escorts Service Radisson Blu Hotel New Delhi
 
 
Metro Escorts [223.178.208.xxx] เมื่อ 5/09/2023 00:55
6278
อ้างอิง

pbarbaraffz
https://gamma.app/public/MEGAVER-HD-Barbie-2023-Pelicula-Completa-Gratis-HDOnline-lAtino-lom9v18yhs7uj1r https://gamma.app/public/Cuevana3-Ver-Ninja-Turtles-Caos-mutante-2023-Pelicula-HD-y-Latino-28ljfshij9m4xp9 https://gamma.app/public/GRATisVer-Babylon-5-El-viaje-a-casa-Completa-Gratis-HDOnline-lAti-yu1pn1kcvcta6n2 https://gamma.app/public/GRATisVer-SpiderMan-Cruzando-el-Multiverso-2023-Pelicula-COMplEta-wovuh6qr9p91els https://gamma.app/public/CuevanA-3Ver-Insidious-La-puerta-roja-2023-Pelicula-HD-y-Latino-4-gjmhpwvcpgunu4t https://gamma.app/public/MEGAVER-HD-Transformers-O-Despertar-das-Feras-2023-Pelicula-Compl-w1qjfie1qvr2ope https://gamma.app/public/Ver-The-Dive-2023Pelicula-completa-en-linea-en-espanol-HD-l2kh194wiorqf84 https://gamma.app/public/MEGAVER-HD-Barbie-2023-Pelicula-Completa-Gratis-HDOnline-lAtino-m6ypgo0oj1tp7mg https://gamma.app/public/4kPElisplUS-vER-The-Equalizer-3-2023-Pelicula-HD-y-Latino-4k-grat-yinuzot6l6x417u https://gamma.app/public/Ver-Unwelcome-2023-Pelicula-COMplEta-4k-lAtino-mega-pz05w3umaei1bxw https://gamma.app/public/Cuevana3-Ver-Skinamarink-2023-Pelicula-completa-online-mp4-gratis-ii23yp0pnsz9dor https://gamma.app/public/Ver-Misterio-en-Venecia-2023-Pelicula-COMplEta-4k-lAtino-mega-xe1nzylg4nebmhh https://gamma.app/public/4kPElisplUS-vER-Elemental-2023-Pelicula-completa-online-mp4-grati-6orbfhe0ze5ka1y https://gamma.app/public/PELISPLUSMEgaVER-La-monja-II-2023-Pelicula-Completa-en-Cuevana-3--8z0bclca8cvxps0 https://gamma.app/public/PELISPLUS-Ver-Prodigiosa-Las-aventuras-de-Ladybug-La-pelicula-202-ciyxuapetamv513 https://gamma.app/public/PELISPLUS-Ver-After-Aqui-acaba-todo-2023-Pelicula-Completa-en-Esp-4seifrpd62v5ffq https://gamma.app/public/MEGAVER-HD-El-ultimo-viaje-del-Demeter-2023-Pelicula-completa-onl-u58llcj6hqv2ucc https://gamma.app/public/GRATisVer-No-tengas-miedo-Cobweb-2023-Pelicula-Completa-en-Cuevan-abipq664m875cp0 https://gamma.app/public/4kPElisplUS-vER-The-Flood-2023-Pelicula-Completa-en-Cuevana-3-HD--u8oweqp7grk7vkw https://gamma.app/public/GRATisVer-Salta-2023-Pelicula-COMplEta-4k-lAtino-mega-a8rj9ore6mhlwby https://gamma.app/public/MEGAVER-HD-John-Wick-4-2023-Pelicula-Completa-en-Cuevana-3-HD-lat-1baoo9m4ngo0oo3 https://gamma.app/public/PELISPLUS-Ver-Rojo-blanco-y-sangre-azul-2023-Pelicula-completa-on-cr7sat92il9vh6q https://gamma.app/public/Cuevana3-Ver-Resident-Evil-Death-Island-2023-Pelicula-Completa-en-syolk5zhby7qkfq https://gamma.app/public/CuevanA-3Ver-Hablame-Completa-Gratis-HDOnline-lAtino-lw7c8semjc3szof https://gamma.app/public/Ver-Atrapaalmas-Completa-Gratis-HDOnline-lAtino-iemhope6k6dvy12 https://gamma.app/public/Cuevana3-Ver-Fast-Furious-X-2023-Pelicula-completa-online-mp4-gra-h0q2v8y1vgsijz2 https://gamma.app/public/Cuevana3Ver-Vida-perra-2023-Pelicula-Completa-en-Cuevana-3-HD-lat-cfc8ix65gbjk4wz https://gamma.app/public/PELISPLUSMEgaVER-Sound-of-Freedom-2023-Pelicula-COMplEta-4k-lAtin-s84ysjoqbqwby88 https://gamma.app/public/Cuevana3Ver-La-monja-II-2023-Pelicula-HD-y-Latino-4k-gratis-lyfk6bcwz0ywkxs https://gamma.app/public/Cuevana3Ver-Verano-en-rojo-2023Pelicula-completa-en-linea-en-espa-u7igajd2pmq3bzk https://gamma.app/public/PELISPLUS-Ver-Oppenheimer-2023-Pelicula-Completa-en-Cuevana-3-HD--apxns2o2noeze5m https://gamma.app/public/CuevanA-3Ver-Blue-Beetle-2023-Pelicula-HD-y-Latino-4k-gratis-v2n5ypmeooxhnzr https://gamma.app/public/Ver-Agente-Stone-2023-Pelicula-Completa-en-Espanol-HDLAtino-xgelk3etatqhe61 https://gamma.app/public/PELISPLUSMEgaVER-Mavka-Guardiana-del-bosque-2023-La-Pelicula-Comp-u7aovju3mv6q5kv https://gamma.app/public/CuevanA-3Ver-Flash-2023-Pelicula-Completa-en-Cuevana-3-HD-latino-pcyuawkfd5bho1l https://gamma.app/public/GRATisVer-Hypnotic-Completa-Gratis-HDOnline-lAtino-tpfmet3dnit71tg https://gamma.app/public/MEGAVER-HD-Sin-malos-rollos-2023Pelicula-completa-en-linea-en-esp-oyo6u5uc6au0axy https://gamma.app/public/4kPElisplUS-vER-Gran-Turismo-2023-Pelicula-COMplEta-4k-lAtino-meg-j3fkjr88j537zvn https://gamma.app/public/Cuevana3Ver-Retribution-2023-Pelicula-Completa-en-Cuevana-3-HD-la-td2tsg4ybpghaeu https://gamma.app/public/Cuevana3-Ver-Megalodon-2-La-fosa-2023-Pelicula-HD-y-Latino-4k-gra-pzl9g42c84f1dkh https://gamma.app/public/Cuevana3Ver-Gran-Turismo-2023-Pelicula-Completa-en-Espanol-HDLAti-u5l6y1n9yf7kn8k https://gamma.app/public/GRATisVer-La-ira-de-Becky-2023-Pelicula-Completa-Gratis-HDOnline--43sjp1cxx3n0udo https://gamma.app/public/4kPElisplUS-vER-Sisu-2023-Pelicula-Completa-en-Espanol-HDLAtino-jc58tlsa6mp1y1t https://gamma.app/public/PELISPLUSMEgaVER-Indiana-Jones-y-el-dial-del-destino-Completa-Gra-dvtt52cts08agwd https://gamma.app/public/Cuevana3-Ver-Blue-Beetle-Completa-Gratis-HDOnline-lAtino-rw7vgkynvr6tkrn https://gamma.app/public/PELISPLUS-Ver-Jagun-Jagun-The-Warrior-2023-Pelicula-COMplEta-4k-l-8elcix7ztfhgz0l https://gamma.app/public/CuevanA-3Ver-Barbie-2023-Pelicula-Completa-Gratis-HDOnline-lAtino-mltdkxiu7gf4hky https://gamma.app/public/Cuevana3Ver-Remember-2023-Pelicula-Completa-en-Espanol-HDLAtino-9x4ystyfmxm2c3s https://gamma.app/public/PELISPLUSMEgaVER-Transformers-El-despertar-de-las-bestias-2023-Pe-y6c5l40mryx60g6 http://nhatbanhoc.com/nbh/threads/donde-el-entretenimiento-no-ti.31228/ https://www.ymart.ca/frm/viewtopic.php?forumsTopicsID=6786&forumsID=48&resourcesPending=0&communityPending=0 http://paradune.com/phorum/read.php?3,271264 http://opensource.platon.org/forum/projects/viewtopic.php?p=12472687#12472687 https://z4y.pl/topic-150008 https://forum.afcros.com/index.php?/topic/2826-donde-el-entretenimiento-no-ti/ https://www.dmxzone.com/support/17883/topic/72772/ https://club.vexanium.com/post/donde-el-entretenimiento-no-ti-64f6460eef7b0d2de8bfa88a https://www.bestoldgames.net/forum/viewtopic.php?t=486032&msg=t https://www.intelivisto.com/forum/posts/list/0/134649.page#212241 http://bleachforums.com/showthread.php?p=1623618#post1623618 https://www.yeuthucung.com/threads/donde-el-entretenimiento-no-ti.338301/ https://www.thegioidathat.vn/Forums/threads/donde-el-entretenimiento-no-ti.178562/ https://www.hebergementweb.org/threads/donde-el-entretenimiento-no-ti.753256/ https://potswap.club/forums/thread/2394/donde-el-entretenimiento-no-ti https://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?t=57192 https://www.tadalive.com/forum/thread/10891/donde-el-entretenimiento-no-ti/ https://www.ictdemy.com/csharp/csharp-forum/donde-el-entretenimiento-no-ti-64f645d2c3069 https://yruz.one/forums/thread/418/donde-el-entretenimiento-no-ti https://swipestudio.co/forums/discussion/general/donde-el-entretenimiento-no-ti http://www.organizatiaemma.ro/forum/viewtopic.php?f=8&t=4705 http://www.naszeopoczno.pl/forum/topic/2862-donde-el-entretenimiento-no-ti/ https://www.carookee.de/forum/VHDL/4/donde_el_entretenimiento_no_ti.32289806-0-01105 https://www.carforums.com/forums/topic/336504-donde-el-entretenimiento-no-ti/ https://www.blackhatway.com/index.php/topic,400429.0.html https://www.nigeriaconnect.de/forum/topic/1458 https://forum.contentos.io/topic/179116/donde-el-entretenimiento-no-ti http://dannycodetest.vforums.co.uk/general/4022/donde-el-entretenimiento-no-ti https://chodilinh.com/threads/donde-el-entretenimiento-no-ti.179955/ http://www.organesh.com/se/forums/topic/5158/donde-el-entretenimiento-no-ti/view/post_id/25453 https://butterflycoins.org/topics/64f64592f79a415125056f41 https://www.phyconomy.org/community/main-forum/donde-el-entretenimiento-no-ti/ https://community.weddingwire.in/forum/donde-el-entretenimiento-no-ti--t147728 https://silhouette.com.gt/foro/thread/donde-el-entretenimiento-no-ti/ http://kaymakgames.com/forum/index.php?thread/25722-donde-el-entretenimiento-no-ti/ https://pokexmania.com/t/donde-el-entretenimiento-no-ti.831415/ http://rapbeatsforum.com/viewtopic.php?t=45932 https://forum.freeflarum.com/d/9782-donde-el-entretenimiento-no-ti https://forum.andelslandbruk.no/d/21055-donde-el-entretenimiento-no-ti
 
pbarbaraffz [213.142.147.xxx] เมื่อ 5/09/2023 04:22
6279
อ้างอิง

토토사이트추천

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I really enjoy reading your blog articles. Anyway, I will subscribe to your feed and I hope you will post again soon. Thank you very much for the useful information.  토토사이트추천

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totowho.com
토토사이트추천 [13.229.86.xxx] เมื่อ 5/09/2023 09:18
6280
อ้างอิง

Lucknow Escort
Keshpur Escort || Kesinga Escort || Keskal Escort || Kesli Escort || Kevada Wadi Escort || Kezocha Escort || Khacharod Escort || Khadda Escort || Khadganva Escort || Khadur Sahib Escort || Khag Escort || Khaga Escort || Khagaria Escort || Khaira Escort || Khairagarh Escort || Khairatabad Escort || Khairlanji Escort || Khajauli Escort || Khajni Escort || Khajpura Escort || Khajuripada Escort || Khajuwala Escort || Khaknar Escort || Khalanga Escort || Khalapur Escort || Khalilabad Escort || Khalini Escort || Khalsi Escort || Khalwa Escort || Khamano Escort || Khamar Escort || Khambha Escort || Khambhalia Escort || Khambhat Escort || Khamgaon Escort || Khammam Escort || Khanapur Escort || Khandaghosh Escort || Khandala Escort || Khandar Escort || Khandwa Escort || Khaniyadhana Escort || Khanna Escort || Khanpur Escort || Khansahib Escort || Kharagpur Escort || Kharar Escort || Kharbela Nagar Escort || Khargapur Escort || Khargram Escort || Khariar Escort || Kharik Escort || Kharkhoda Escort || Kharsang Escort || Khatauli Escort || Khatav Escort || Khategaon Escort || Khatiguda Escort || Khatima Escort || Khatla Escort || Khawbung Escort || Khawzawl Escort || Khed Escort || Kheda Escort || Khedbrahma Escort || Kheenvsar Escort || Khel Gaon Escort || Kheragarh Escort || Kheralu Escort || Kherwara Escort || Khetri Escort || Khezhakeno Escort || Khilchipur Escort || Khimiyong Escort || Khizirsarai Escort || Khliehriat Escort || Khoirabari Escort || Khongsa Escort || Khonsa Escort || Khordha Escort || Khowai Escort || Khoyrasol Escort || Khudabandpur Escort || Khuldabad Escort || Khumtai Escort || Khunta Escort || Khunti Escort || Khuntpani Escort || Khurai Escort || Khurja Escort || Khusrupur Escort || Khuza Escort || Kibithoo Escort || Kichha Escort || Kilakarai Escort || Killa Escort || Killiyoor Escort || Kilpennathur Escort || Kilvelur Escort || Kimin Escort || Kinathukadavu Escort || Kingsway Camp Escort || Kinnaur Escort || Kinwat Escort || Kiphire Escort || Kiratpur Escort || Kirawali Escort || Kirnapur Escort || Kirti Nagar Escort || Kishanganj Escort || Kishangarh Escort || Kishanpur Escort || Kishni Escort || Kishtwar Escort || Kistopur Escort || Kiusam Escort || Kochas Escort || Kochi Escort || Kochinda Escort || Kodad Escort || Kodagu Escort || Kodaikanal Escort || Kodala Escort || Koderma Escort || Kodinar Escort || Kodinga Escort || Kodumudi Escort || Kodungallur Escort || Koh e Fiza Escort || Kohima Escort || Koilwar Escort || Kokasara Escort || Kokernag Escort || Kokrajhar Escort || Kolabira Escort || Kolaghat Escort || Kolar Road Escort || Kolaras Escort || Kolasib Escort || Kolayat Escort || Kolebira Escort || Kolhapur Escort || Kolkata Escort || Kollam Escort || Kollegal Escort || Kolli Hills Escort || Koloriang Escort || Komaram Bheem Escort || Komna Escort || Konch Escort || Kondagaon Escort || Kondapur Escort || Konta Escort || Koothanallur Escort || Kopargaon Escort || Koppa Escort || Koppal Escort || Koramangala Escort || Koraput Escort || Koratagere Escort || Korba Escort || Korchi Escort || Koregaon Escort || Korha Escort || Koriya Escort || Koronu Escort || Korpana Escort || Kosli Escort || Kosya Kutauli Escort || Kota Escort || Kotagarh Escort || Kotar Escort || Kotauratla Escort || Kotda Sangani Escort || Kothagudem Escort || Kothakota Escort || Kothamangalam Escort || Kothavalasa Escort || Kotkasim Escort || Kotkhai Escort || Kotma Escort || Kotpad Escort || Kotputli Escort || Kotra Escort || Kotri Escort || Kottarakkara Escort || Kottayam Escort || Kotulpur Escort || Kotwa Escort || Kovalam Escort || Kovilpattai Escort || Kovurpalle Escort || Kowdiar Escort || Koya Escort || Koyyuru Escort || Kozhenchery Escort || Kozhikode Escort || Krishangarh Escort || Krishna Escort || Krishnagiri Escort || Krishnarajanagara Escort || Krishnarajpet Escort || Krishnarayapuram Escort || Krityanand Nagar Escort || Kronli Escort || Kuakonda Escort || Kubolong Escort || Kuchai Escort || Kuchaikote Escort ||s
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.rihana.co.in/lucknow-escort
Lucknow Escort [49.204.165.xxx] เมื่อ 5/09/2023 11:12
6281
อ้างอิง

millenjain
Explore essential accessories to enhance your Genyt usage. Find the perfect add-ons for an improved experience movies on Filmywap. Learn how to download them for entertainment on the go. genyt | filmywap
 
millenjain [47.31.154.xxx] เมื่อ 5/09/2023 11:55
6282
อ้างอิง

michealr
 
michealr [135.148.232.xxx] เมื่อ 5/09/2023 14:20
6283
อ้างอิง

Udaipur Escort

|| Jind Escort Service || <> || Kaithal Escort Service || <> || Karnal Escort Service || <> || Kurukshetra Escort Service || <> || Mahendragarh Escort Service || <> || Nuh Escort Service || <> || Palwal Escort Service || <> || Panchkula Escort Service || <> || Panipat Escort Service || <> || Rewari Escort Service || <> || Rohtak Escort Service || <> || Sirsa Escort Service || <> || Sonipat Escort Service || <> || Yamunanagar Escort Service || <> || Bilaspur Escort Service || <> || Chamba Escort Service || <> || Hamirpur Escort Service || <> || Kangra Escort Service || <> || Kinnaur Escort Service || <> || Kullu Escort Service || <> || Lahaul & Spiti Escort Service || <> || Mandi Escort Service || <> || Shimla Escort Service || <> || Sirmaur Escort Service || <> || Solan Escort Service || <> || Una Escort Service || <> || Kashmir Escort Service || <> || Kathua Escort Service || <> || Jammu Escort Service || <> || Samba Escort Service || <> || Udhampur Escort Service || <> || Reasi Escort Service || <> || Rajouri Escort Service || <> || Poonch Escort Service || <> || Doda Escort Service || <> || Ramban Escort Service || <> || Kishtwar Escort Service || <> || Srinagar Escort Service || <> || Anantnag Escort Service || <> || Kulgam Escort Service || <> || Pulwama Escort Service || <> || Shopian Escort Service || <> || Budgam Escort Service || <> || Ganderbal Escort Service || <> || Bandipora Escort Service || <> || Baramulla Escort Service || <> || Kupwara Escort Service || <> || Kargil Escort Service || <> || Leh Escort Service || <> || Garhwa Escort Service || <> || Palamu Escort Service || <> || Latehar Escort Service || <> || Chatra Escort Service || <> || Hazaribagh Escort Service || <> || Koderma Escort Service || <> || Giridih Escort Service || <> || Ramgarh Escort Service || <> || Bokaro Escort Service || <> || Dhanbad Escort Service || <> || Gumla Escort Service || <> || Lohardaga Escort Service || <> || Simdega Escort Service || <> || Ranchi Escort Service || <> || Khunti Escort Service || <> || West Singhbhum Escort Service || <> || Saraikela Kharsawan Escort Service || <> || East Singhbhum Escort Service || <> || Jamtara Escort Service || <> || Deoghar Escort Service || <> || Dumka Escort Service || <> || Pakur Escort Service || <> || Godda Escort Service || <> || Sahebganj Escort Service || <> || Bagalkot Escort Service || <> || Belagavi Escort Service || <> || Bellary Escort Service || <> || Bengaluru Escort Service || <> || Bidar Escort Service || <> || Chamarajanagar Escort Service || <> || Chikballapur Escort Service || <> || Chikkamagaluru Escort Service || <> || Chitradurga Escort Service || <> || DakshinaKannada Escort Service || <> || Davanagere Escort Service || <> || Dharwad Escort Service || <> || Gadag Escort Service || <> || Hassan Escort Service || <> || Haveri Escort Service || <> || Kalaburagi Escort Service || <> || Kodagu Escort Service || <> || Kolar Escort Service || <> || Koppal Escort Service || <> || Mandya Escort Service || <> || Mysuru Escort Service || <> || Raichur Escort Service || <> || Ramanagara Escort Service || <> || Shivamogga Escort Service || <> || Tumakuru Escort Service || <> || Udupi Escort Service || <> || UttaraKannada Escort Service || <> || Vijayapura Escort Service || <> || Yadgir Escort Service || <> || Alappuzha Escort Service || <> ||

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.russianmodels.in
Udaipur Escort [49.204.165.xxx] เมื่อ 5/09/2023 15:48
6284
อ้างอิง

fdeborahbok
 
fdeborahbok [213.142.147.xxx] เมื่อ 5/09/2023 16:34
6285
อ้างอิง

Jack tucker
 
Jack tucker [57.129.1.xxx] เมื่อ 5/09/2023 16:51

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :