สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท19/06/2024
ผู้เข้าชม1836891
แสดงหน้า2308060
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก

อ่าน 718519 | ตอบ 8747
ประเภทของเหล็กกล้า


เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กกล้านั้น มีคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆได้ดี เช่น แรงกระแทก (Impact Strength) แรงดึง (Tensile Strength) แรงอัด (Compressive Strength) และ แรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งธาตุผสมส่วนใหญ่จะเป็นทั้งโลหะและอโลหะ เช่น โมลิบดินั่ม ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น โดยเหล้กกล้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

icon เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)
หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นธาตุหลักที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
คุณสมบัติทางกลของเหล็ก และยังมีธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าคาร์บอนออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25% นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสม- อยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อยเนื่องจาก หลงเหลือมาจากกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และใน ชีวิตประจำวันไม่ต่ำกว่า 90% เนื่องจากขึ้นรูปง่าย เชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และในสำนักงาน

2. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เป็นเหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอน 0.2-0.5% มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่า เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวน้อยกว่า สามารถนำไปชุบแข็งได้ เหมาะกับ งานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ เฟือง ก้านสูบ ท่อเหล็ก ไขควง เป็นต้น

3. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)
เป็น เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอน 0.5 - 1.5% มีความแข็งความแข็งแรงและความเค้น- แรงดึงสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะ เหมาะสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ ใช้ในการทำ เครื่องมือ สปริงแหนบ ลูกปืน เป็นต้น

icon เหล็กกล้าประสม (Alloys Steel)
หมายถึง เหล็กที่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอน ผสมอยู่ในเหล็ก ธาตุบางชนิดที่ผสมอยู่ อาจมีปริมาณมากกว่าคาร์บอน คิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยน้ำหนักในเหล็กก็ได้ธาตุที่ผสม ลงไปได้แก่ โมลิบดินั่ม แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล และวาเนเดียม เป็นต้นจุดประสงค์ที่ต้องเพิ่มธาตุต่างๆเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็เพื่อการทำให้คุณสมบัติของเหล็ก เปลี่ยนไปนั่นเองที่สำคัญก็คือ
1. เพิ่มความแข็ง
2. เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง
3. เพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์
4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
7. เพิ่มความเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทก

เหล็กกล้าประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เหล็กกล้าประสมต่ำ ( Low Alloy Steels )

เป็นเหล็กกล้าที่มีธาตุ ประสมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ผสมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โมลิบดินั่ม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1 – 2% ผลจากการผสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้
ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เฟือง เพลาข้อเหวี่ยง จนบางครั้งมีชื่อว่าเหล็กกล้า เครื่องจักรกล (Machine Steelsเหล็กกล้ากลุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็งและอบ
ก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2. เหล็กกล้าประสมสูง (High alloy steels)
เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูก ปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมี ธาตุประสมรวมกันมากกว่า 8% เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน


ขอบคุณข้อมูล จาก LPN Plate
http://www.lpnpm.co.th/th/knowledge.php

ความคิดเห็น :
8463
อ้างอิง

pdonnatgu
Join thousands of players in the exciting Aviator game. Play the online demo and test your skills against the best aviator game Explore the exhilarating Aviator game with our online demo. Learn the tricks and start your journey to big wins
 
pdonnatgu [213.142.147.xxx] เมื่อ 25/04/2024 22:53
8464
อ้างอิง

Alexmartin
 
Alexmartin [203.110.91.xxx] เมื่อ 26/04/2024 13:43
8465
อ้างอิง

Melody
Navigating Legal Challenges in Alger Heights: The Sam Bernstein Law Firm In the vibrant city of Grand Rapids, having a seasoned car accident attorney is crucial. The Sam Bernstein Law Firm proudly serves neighborhoods such as Alger Heights and Auburn Hills, providing essential legal support for residents facing challenges on the road. Located in Grand Rapids since 1850, the firm has become a pillar of legal expertise in a city with a rich history. With a population of 197,416 residents across 79,009 households, Grand Rapids is intricately connected by the major highway I-96, ensuring seamless access to neighborhoods like Alger Heights. Legal repairs, especially in car accident cases, can vary in Grand Rapids. The Sam Bernstein Law Firm, strategically positioned in the heart of the city, offers comprehensive legal services tailored to the unique needs of residents, ensuring personalized attention for each case. Grand Rapids boasts an array of points of interest, from the family-friendly AJ's Family Fun Center to the picturesque Ah-Nab-Awen Park. Residents can enjoy the city's attractions while having a reliable legal partner in The Sam Bernstein Law Firm. Choosing The Sam Bernstein Law Firm in Alger Heights is choosing a legacy of legal excellence dating back to 1850. With a commitment to providing top-notch legal services, the firm ensures residents facing car accident challenges have unparalleled support in the ever-evolving legal landscape of Grand Rapids. " "Legal Expertise in Downtown Grand Rapids: The Sam Bernstein Law Firm In the heart of Downtown Grand Rapids and surrounding neighborhoods, The Sam Bernstein Law Firm stands as a beacon of legal expertise. As a trusted car accident attorney, the firm caters to the unique legal needs of residents in neighborhoods like Baxter and Black Hills. Established in Grand Rapids in 1850, The Sam Bernstein Law Firm has played a vital role in the city's legal landscape. Grand Rapids, with a population of 197,416 residents in 79,009 households, is intricately connected by the major highway I-96, ensuring easy access to neighborhoods such as Downtown and East Hills. Legal repairs, particularly in car accident cases, can vary in Grand Rapids. The Sam Bernstein Law Firm, strategically located in Downtown, offers specialized legal services tailored to residents' specific needs, ensuring a comprehensive and personalized approach to each case. Downtown Grand Rapids is a hub of activity, with attractions like the iconic Blandford Nature Center and the vibrant Briggs Park. Residents can explore the city's charm while having a reliable legal partner in The Sam Bernstein Law Firm. Choosing The Sam Bernstein Law Firm in Downtown Grand Rapids is choosing a legacy of legal excellence dating back to 1850. With a commitment to providing top-notch legal services, the firm ensures residents facing car accident challenges have unwavering support in the ever-evolving legal landscape of Grand Rapids. " "Supporting Legal Needs in Eastown: The Sam Bernstein Law Firm In the eclectic neighborhood of Eastown and its adjacent communities, The Sam Bernstein Law Firm offers unwavering support for legal challenges, especially in car accident cases. Established in Grand Rapids in 1850, the firm caters to the unique legal needs of residents in neighborhoods like Eastgate and Eastmont. Grand Rapids, a city with a vibrant history, is home to 197,416 residents living in 79,009 households. Connected by the major highway I-96, the city ensures seamless access to neighborhoods such as Eastown and Fuller Avenue. Legal repairs, particularly in car accident cases, can vary in Grand Rapids. The Sam Bernstein Law Firm, strategically positioned in Eastown, offers specialized legal services tailored to residents' specific needs, ensuring a comprehensive and personalized approach for each case. Eastown is known for its unique charm, with points of interest like the lively Eastown and the scenic Fuller Park. Residents can explore the city's character while having a reliable legal partner in The Sam Bernstein Law Firm. Choosing The Sam Bernstein Law Firm in Eastown is choosing a legacy of legal excellence dating back to 1850. With a commitment to providing top-notch legal services, the firm ensures residents facing car accident challenges have steadfast support in the ever-evolving legal landscape of Grand Rapids. " "Navigating Legal Challenges in Gaslight Village: The Sam Bernstein Law Firm In the charming Gaslight Village and its neighboring communities, The Sam Bernstein Law Firm serves as a reliable partner in legal matters, particularly in car accident cases. Established in Grand Rapids in 1850, the firm caters to the unique legal needs of residents in neighborhoods like Fulton Heights and Garfield Park. Grand Rapids, a city steeped in history, is home to 197,416 residents living in 79, 009 households. Connected by the major highway I-96, the city ensures seamless access to neighborhoods such as Gaslight Village and Garfield Park. Legal repairs, especially in car accident cases, can vary in Grand Rapids. The Sam Bernstein Law Firm, strategically located in Gaslight Village, offers specialized legal services tailored to residents' specific needs, ensuring a comprehensive and personalized approach for each case. Gaslight Village is known for its distinctive character, with points of interest like the picturesque Cherry Park and the lively Canal Park. Residents can enjoy the city's ambiance while having a steadfast legal partner in The Sam Bernstein Law Firm. Choosing The Sam Bernstein Law Firm in Gaslight Village is choosing a legacy of legal excellence dating back to 1850. With a commitment to providing top-notch legal services, the firm ensures residents facing car accident challenges have unwavering support in the ever-evolving legal landscape of Grand Rapids. " "Legal Excellence in Creston: The Sam Bernstein Law Firm Nestled in the vibrant Creston neighborhood and its surrounding communities, The Sam Bernstein Law Firm is a beacon of legal expertise, especially in matters related to car accidents. Established in Grand Rapids in 1850, the firm caters to the unique legal needs of residents in neighborhoods like Downtown and East Hills. Grand Rapids, a city with a rich history, is home to 197,416 residents living in 79,009 households. Connected by the major highway I-96, the city ensures seamless access to neighborhoods such as Creston and Fuller Avenue. Legal repairs, particularly in car accident cases, can vary in Grand Rapids. The Sam Bernstein Law Firm, strategically positioned in Creston, offers specialized legal services tailored to residents' specific needs, ensuring a comprehensive and personalized approach for each case. Creston is known for its lively atmosphere, with points of interest like the historic Beckering Family Carillon Tower and the expansive Blandford Nature Center. Residents can immerse themselves in the city's culture while having a steadfast legal partner in The Sam Bernstein Law Firm. Choosing The Sam Bernstein Law Firm in Creston is choosing a legacy of legal excellence dating back to 1850. With a commitment to providing top-notch legal services, the firm ensures residents facing car accident challenges have unparalleled support in the ever-evolving legal landscape of Grand Rapids.
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.linkedin.com/company/sam-bernstein-grand-rapids/
Melody [204.93.149.xxx] เมื่อ 26/04/2024 14:15
8466
อ้างอิง

metamask extension
 
metamask extension [203.122.57.xxx] เมื่อ 26/04/2024 15:49
8467
อ้างอิง

Sanki Turner
To begin, users only need to open the Crypto.com Sign in app on their smartphone and navigate to the login screen. They can access their account by scanning a QR code rather than entering complex login details. This eliminates the need to memorize or enter complex passwords on a tiny screen.
 
Sanki Turner [203.110.91.xxx] เมื่อ 26/04/2024 15:49
8468
อ้างอิง

vhelenvme
https://forum.instube.com/d/91570-how-does-the-aviator-game-work https://coldnetwork.net/threads/how-does-the-aviator-game-work.124153/ https://wandering.flarum.cloud/d/57877-how-does-the-aviator-game-work https://forum.teknofest.az/d/21353-how-does-the-aviator-game-work https://forum.artrix.pl/d/20053-how-does-the-aviator-game-work https://loresoft.gr/forum/forum/development/announcements/2936-how-does-the-aviator-game-work https://www.communityofbabel.com/en/forums/discussion/arabic-vocabulary-questions/how-does-the-aviator-game-work https://www.phyconomy.org/community/general-discussions/how-does-the-aviator-game-work/ https://gotartwork.com/Blog/how-does-the-aviator-game-workddd/278047/ https://click4r.com/posts/g/16598463/ https://forum.leaglesamiksha.com/thread/how-does-the-aviator-game-work/ https://xenbulletins.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.520950/ https://francescobarnaba.netsons.org/index.php?topic=3634.new#new https://smmwebforum.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.3916/ https://juicedmuscle.com/forum/general/general-chat/243828-how-does-the-aviator-game-work https://forumforex.id/forum/forumforexid/perkenalan/19079-how-does-the-aviator-game-work https://askwellhealth.com/question/how-does-the-aviator-game-work/ https://forum.woimortal.com/forum/community/discussions/7836-how-does-the-aviator-game-work https://www.lifesshortlivefree.com/community/vetted-member-instructions/how-does-the-aviator-game-work/ https://forumketoan.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.19551/ https://chodilinh.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.252786/ http://www.limesucks.com/thread/how-does-the-aviator-game-work/ https://www.esol.link/wall/forum/topic/15396 http://www.fellnasen-service.de/index.php?thread/74320-how-does-the-aviator-game-work/ https://forum.theknightonline.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.437913/ https://forums.siliconera.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.65657/ http://nhatbanhoc.com/nbh/threads/how-does-the-aviator-game-work.45585/ http://forums.graphonomics.org/index.php?threads/how-does-the-aviator-game-work.11629/ https://werkzeug-forum.net/wbb/thread/20456-how-does-the-aviator-game-work/ https://www.yeuthucung.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.433213/ https://highdesertdeals.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.6529/ https://forum.tieudattai.org/threads/how-does-the-aviator-game-work.25749/ https://diendannhansu.com/threads/how-does-the-aviator-game-work.419168/ https://www.tadalive.com/forum/thread/31030/how-does-the-aviator-game-work/ https://www.hebergementweb.org/threads/how-does-the-aviator-game-work.1245064/ https://offlinemarketingforum.com/index.php?threads/how-does-the-aviator-game-work.30765/ https://taylorhicks.ning.com/forum/topics/how-does-the-aviator-game-work https://forum.chainide.com/topic/24168/how-does-the-aviator-game-work https://herbalmeds-forum.biolife.com.my/d/51310-how-does-the-aviator-game-work https://www.intelivisto.com/forum/posts/list/0/285985.page#425586 https://foro.ribbon.es/topic/5050/how-does-the-aviator-game-work http://training.monro.com/forum/posts/m108898-How-does-the-Aviator-Game-work#post108898 https://www.thuum.org/viewthread.php?thread=4668&newthread=true
 
vhelenvme [213.142.147.xxx] เมื่อ 26/04/2024 15:53
8469
อ้างอิง

Reacher
 
Reacher [203.122.57.xxx] เมื่อ 26/04/2024 16:16
8470
อ้างอิง

Chris Brown
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://sites.google.com/ethstk.com/ethermine-org/home
Chris Brown [104.28.217.xxx] เมื่อ 26/04/2024 17:02
8471
อ้างอิง

njenniferrou
Explore our curated selection of top pokies online. Enjoy secure gaming with high winning odds pokies online Join the ultimate pokies online community. Play, enjoy daily bonuses, and win big - satisfaction guaranteed
 
njenniferrou [213.142.147.xxx] เมื่อ 26/04/2024 18:02
8472
อ้างอิง

YourRio
 
YourRio [203.110.91.xxx] เมื่อ 26/04/2024 18:16

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :